เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 09.00 น. - 17.00 น. 083-2949882 [email protected]
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 09.00 น. - 17.00 น. 083-2949882 [email protected]
MTSS LAB
รับผลิตครีมและสบู่
โรงงานมาตรฐาน GMP HALAL และ ISO
กระบวนการผลิตมาตรฐานชั้นสูง ด้วยเครื่องจักรทันสมัย

ใช้น้ำอะไรในการทำครีม ?

สำหรับน้ำที่ใช้ในการทำเครื่องสำอางของโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP นั้น

ไม่สามารถใช้น้ำทั่วๆ ไปได้  น้ำที่ใช้นั้นจะต้องเป็นน้ำที่จะต้องผ่านกระบวนการในการเตรียมการต่างๆ หลายขั้นตอนมาก

กว่าจะได้น้ำที่ใช้ในการทำครีมออกมา  จะต้องมีขั้นตอนยังไง และใช้น้ำอะไร ไปฟังในคลิปกันเลยครับ

 

ดังนั้นโรงงานที่ได้มาตราฐาน GMP  จึงเป็นโรงงานที่ปลอดภัย สะอาด ได้มาตราฐาน

เพราะแม้กระทั่งในเรื่องของการเลือกใช้้นำที่มาทำเครื่องสำอางยังต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

เพื่อให้เหมาะกับการทำแบรนด์เครื่องสำอางได้อย่างดีที่สุด

Related Posts

Leave a Reply